گروه آموزنت افتخاردارد با توجه به رسالت و سیاست کاری خود مبنی بر ایجاد وب سایتی مرجع برای آموزش های حرفه ای در اینترنت از دوستان مدرس و همکارانی که در فعالیت خود به صورت حرفه ای فعالیت می کنند دعوت به همکاری نماید .

دوستان عزیزی که تمایل به همکاری با آموزنت جهت تولید محتواهای آموزشی دیجیتالی در قالب فیلم و یا متن هستند می توانند از طریق فرم تماس با ما سایت اعلام آمادگی نمایند .