بیم سنتر ایران BIMcenter یکی از اولین تیم های فعالی در حوزه بیم  BIM (مدلسازی اطلاعات ساخت) از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را شروع کرد . با توجه به نیاز جامعه مهندسی و ساخت و ساز ایران به آموزش در حوزه بیم BIM پرتال جامع آموزشی eduBIMcenter از زیرشاخه سایتهای بیم سنتر ایران راه اندازی شد .

امید داریم با مشارکت اساتید و سایر گروه های فعال بیم BIM در ایران گامی موثر در صنعت ساخت و ساز ایران عزیز برداریم .